Chemigrafische Kunstinrichting "s Gravenhage", gevestigd te Den Haag

Prijs:22.00EUR
Plaats:

Den Haag

Jaar: 1907
Soort:

Aandeel

Coupure: 100 gulden
Kwalieit:

VF+

Coupons:

ja