Bataviasche Verkeers Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1930
Soort: Amortisatiebewijs
Coupure:
Kwalieit: VF-
Coupons:

nee