Compania Mercantil Argentina. (Argentijnsche Handelmaatschappij)

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1920
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons:

ja