Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid

Prijs:35.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1920
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons:

ja

Bijzonderheden: Zeldzaam