Hollandsche Schuld. Grootboek der Nationale Schuld

Prijs:90.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1845
Soort: Certificaat
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons:

nee

Bijzonderheden: Scheur in het midden van het Certificaat