Syndicaat exploratie van Goudhoudend Terrein i/d Kolonie Suriname

Prijs:22.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1899
Soort: Bewijs Storting
Coupure: 400 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons: nee