De Noord- en Zuid- Hollandsche Bank

Prijs:35.00EUR
Plaats: Haarlem
Jaar: 1901
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja