3 pcts. Buitenlandsche Schuld van Portugal 1853 - 1884

Prijs:5.00EUR
laats: Amsterdam
Jaar: 1892
Soort: Certificaat
Coupure:
Kwalieit: VF-
Coupons: nee