Hollandse Commissie- en Handelsbank

Prijs:10.00EUR
Plaats: Maarssen
Jaar:

1929

Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee