Zeister Grondcredietbank

Prijs:8.00EUR
Plaats: Zeist
Jaar: 1930
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 guldens
Kwalieit: VF
Coupons

nee

Bijzonderheden: Serie 2