Nederlandsche Staatsleening 1941

Prijs:18.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1941
Soort: Schuldbekent.
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons

ja