Groninger Industrieele Credit Bank NV

Prijs:6.00EUR
Plaats: Groningen
Jaar: 1951
Soort: Recepis
Coupure: 1000 gulden 
Kwalieit: EF
Coupons

ja