Ceram Petroleum-Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar:

1913

Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee