Rotterdamsche Petroleum-Maatschappij

Prijs:28.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1897
Soort: Opr. aandeel
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons: ja