Indische Land- en Boschbouw-Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1912
Soort: Winstbewijs
Coupure:  
Kwalieit: EF
Coupons: ja