Indische Land- en Boschbouw-Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1912
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja