Exploitatie-Maatschappij Noembing

Prijs:6.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1924
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja