Nederlandsche Gutta-Percha Maatschappij

Prijs:12.00EUR
Plaats: 's-gravenhage
Jaar: 1908
Soort: Pref. Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja