Volkshuisvesting te Soerabaja

Prijs:16.00EUR
Plaats: Soerabaja
Jaar:

1930

Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja