Gereformeerd Tehuis voor Militairen te 's-Gravenhage

ntk
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1920
Soort: Aandeel
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee