Coóperatieve Verbruiksvereeniging "Vooruit"

Prijs:15.00EUR
Plaats:

Maastricht

Jaar: 1919
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja