De Stichting "Het Ketenfonds"

Prijs:24.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1935
Soort:

Schuldbekent.

Coupure: 10 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee