Beider Belang tot Exploitatie van Onroerende Goederen

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1916
Soort:

PremieObligatie

Coupure: 100 gulden
Kwalieit: F
Coupons:

ja