Algemeene 's-Gravenhaagsche Bouwgrond-Maatschappij

Prijs:20.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1896
Soort:

Opr. bewijs

Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons:

ja