Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "Wageningen-Hoog"

Prijs:16.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1920
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja