Maatschappij tot Exploitatie van Bouwgronden "Neerlandia"

Prijs:16.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1899
Soort:

Aandeel

Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja