Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "Nonus"

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1926
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja