Exploitatie van Onroerende Goederen "s Gravenhof"

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1920
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja