Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "Molenvliet"

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1928
Soort: Opr. aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja