Landbouw Maatschappij "Satak"

Prijs:8.00EUR
Plaats:

Soerabaia

Jaar: 1922
Soort: Winstbewijs
Coupure:  
Kwalieit: EF
Coupons: ja