Exploitatie - Maatschappij "Wassenaar"

Prijs:16.00EUR
Plaats:

Wassenaar

Jaar: 1919
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja