Javasche Bosch-Exploitatie Maatschappij v/h P. Buwalda & Co.

Prijs:5.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1910
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja