Javasche Bosch-Exploitatie Maatschappij v/h P. Buwalda & Co.

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1894
Soort: Opr. bewijs
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons: ja