Coöperatieve Brabantse Vee- en Vleescentrale van de Christelijke Boerenbond B.A.

Prijs:16.00EUR
Plaats: Boxtel
Jaar: 1976
Soort: Obligatie
Coupure: duizend gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden; specium