's-Gravenhaagsche Vrouwen-Comité het Nederlandsch "Roode Kruis"

Prijs:24.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1900
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: F
Coupons: ja