Societeit "Trouw aan Verbintenissen"

Prijs:28.00EUR
Plaats: Zaandam
Jaar:

1890

Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja