Maatschappij van Handel in Onroerende Goederen "Wittenburger Societeit"

Prijs:16.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1891
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: F
Coupons: nee