Onroerend Goed Exploitatie-Maatschappij "Het Bosch van Bredius"

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1909
Soort: Aandeel........B
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja