Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Roerende en Onroerende Goederen "De Vier Landen"

Prijs:16.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1920
Soort: Aandeel
Coupure: 1000
Kwalieit: EF
Coupons: nee