Gemeente Tietjerksteradeel

Prijs:25.00EUR
Plaats:

Bergum

Jaar: 1921
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee