aandeel op naam/aandeel aan toonder

Alleen volgestorte aandelen mogen aan toonder worden uitgegeven. Je hebt aandelen op naam, en niet volgestorte aandelen. Niet volgestorte aandelen kunnen een nadeel zijn als om bijstorting wordt gevraagd. Dit gebeurt vaak als de uitgevende instelling deze bijstorting moet gebruiken om een bijv. faillissement te voorkomen. De meeste oudeaandelen zijn volgestort en aan toonder.