obligaties

Obligaties zijn papieren waarvan de voorwaarden voor een ieder gelijk zijn. De obligatie bestaat uit een mantel en een couponblad. Obligaties worden vaak uitgegeven door de staat, provincie, gemeentes, of bedrijven. Obligaties hebben vaak een vastgestelde looptijd en ook vaak rentegevend. Ook zijn er aflossingsschema's opgemaakt. Er zijn veel oude obligaties bij oude aandelen-waardepapieren