oudeaandelen uitgeven

Oudeaandelen zijn pas geplaatst indien er door de direkteur of direkteuren en/of commissarissen een handtekening is geplaatst. De meeste oudeaandelen zijn aan toonder uitgegeven. Voor 1910 werden oudeaandelen veelal op naam uitgegeven. De aandeelhouder was dan ingeschreven in het aandeelhoudersregister en ontving automatisch informatie over dividenden. Oudeaandelen op naam werden vaak alleen bij aandelen gedaan. Het kwam sporadisch voor bij: obligaties, pandbrieven, warrants, winstbewijzen, scrips, winstdelende obligaties, inkomsten-obligaties en converteerbare obligaties.