preferente aandelen

Preferente aandelen komen in meer soorten voor: eerste, tweede, derde, vierde, vijfde enz. Aan preferente aandelen zit altijd enig voorrecht verbonden. Dit kan bijv een winstdeling zijn, preferente aandelen gaan voor op gewone aandelen. Bij oudeeffecten komen preferente aandelen niet zo vaak voor.