type effecten - oudeaandelen-online.nl

(Bron: Wikipedia)

Effecten (het woord wordt praktisch altijd in het meervoud gebruikt) is een collectivum (verzamelnaam) voor verhandelbare rechten die een financiële waarde vertegenwoordigen, zoals aandelen, obligaties, opties en termijncontracten.

Een typisch kenmerk van effecten is dat ze gewoonlijk op een beurs verhandeld worden, en dat de prijs daar wordt bepaald door vraag en aanbod. De actuele prijs van effecten noemt men de koers. Bankbiljetten en cheques worden daarom niet tot de effecten gerekend.

Er bestaat veel wetgeving omtrent het gebruik van effecten. Dit wordt wel het effectenrecht genoemd. De belangrijkste wet die gaat over effecten is de Wet op het financieel toezicht. Artikel 1 van deze wet geeft overigens een definitie van het begrip effecten. Dit zijn:

aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen, warrants en soortgelijke waardepapieren rechten van deelgenootschap, opties, termijncontracten, inschrijvingen in aandelen- en schuldregisters en soortgelijke certificaten van bovenstaande waarden recepissen van bovenstaande waarden.