winstbewijzen

Winstbewijzen hebben geen nominale waarden. De winstbewijzen worden uitgereikt aan diegene die voor een zeker bedrag in een obligatielening deelnemen. Van oude aandelen zijn maar weinig winstbewijzen. Veel meer gewone aandelen, obligaties, opties, warrants en bijv. oprichtingsbewijzen