winstdelende obligaties

Winstdelende obligaties zijn obligaties waarbij men buiten de vaste coupon deelt in de overwinst gedurende de looptijd van de obligatie en die dus bij uitloting ophoudt te bestaan. In tegenstelling tot de bewijzen van deelgerechtigheid, waarbij een extra stuk wordt ingeleverd, zit dit verweven in de couponbetaling. Komt ook weinig voor bij oudeaandelen en waardepapieren