Nationale Hotel-Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1923
Soort: Winstbewijs
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons:

ja