De Rotterdamsche van 1941. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen

Prijs:6.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1956
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja