Rotterdam-Amsterdam Brand- en Inbraak-Verzekeringmaatschappij

Prijs:16.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1940
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja